דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:12-18
תאריך:23/12/2018
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, דוד הקסנר, חיים אלמקיאס, נתלי ברלין, רונן רוזנטל, יורם מוסאי, מירי סנדרוב
תאריך פרסום:26/03/2020 00:41
עדכון אחרון:26/03/2020 00:42

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: