דף הבית

תפקיד הוועד המקומי:

ועד מקומי | עדכון אחרון: 28/03/2020 22:57

בוועד מכהנים 9 חברים, גוף זה הינו בגדר "רשות מקומית". הוועד הינו רשות משפטית מנהלית, המהווה חלק מהשלטון המקומי.

הוועד הינו ,למעשה, שלוחה של המועצה האזורית מנשה, שקציר הינה ישוב בתחום שטח שיפוטה.

הוועד כפוף למועצה האזורית ולמליאת המועצה האזורית והיא זו שמאצילה לו סמכויות לפעילות. פעולות הוועד מחייבות את כלל תושבי קציר ללא קשר לחברות באגודה זו או אחרת.

כל חברי הוועד, כולל יו"ר הוועד פועלים בישוב בהתנדבות.

כל חבר בוועד הוא רפרנט (נציג) באחת הוועדות המתפקדות בקהילה, והוא מהווה חוט מקשר בין הוועד לאותה הוועדה.

תפקידי הוועד: הכנת תוכנית עבודה רב שנתית ושנתית לקציר, הגדרת הרכבי הוועדות, שמירה על הקשר, וחיזוק הקשר בין המועצה – הוועד מקומי ורשויות חוץ אחרות.

על הוועד לדאוג לקשר קבוע עם הנציגים של הישוב במליאת המועצה.

על הוועד להוות כתובת לפניות הציבור ולפעול מתוך שקיפות מלאה.

הוועדות כולן הן זרוע ביצועית של הוועד מצד אחד, ומהוות קשר בין הקהילה לוועד מצד שני.

 

פרוטוקולים