דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 8

אסמכתא:5-19
תאריך:19/05/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, מירי סנדרוב, חיים אלמקיס, רונן רוזנטל, רועי אקרון (מ- 21:19) מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
חסרים:נתלי ברלין, יורם מוסאי
תאריך פרסום:26/03/2020 20:30
עדכון אחרון:26/03/2020 20:33

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: