דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 6

אסמכתא:4-19
תאריך:07/04/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, מירי סנדרוב, רונן רוזנטל, יורם מוסאי, נתלי ברלין. אורחים ומוזמנים: אורלי שניידר יו"ר ועדת תרבות מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
חסרים:חיים אלמקיס
תאריך פרסום:26/03/2020 20:19
עדכון אחרון:26/03/2020 20:20

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: