דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 4

אסמכתא:2-19
תאריך:24/02/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיאס (יצא ב-21:20), מירי סנדרוב, רונן רוזנטל, נתלי ברלין. אורחים ומוזמנים: חברי מליאה: דב לבבי; רפי רחמימוב. מזכירות: ענת רוט
חסרים:יורם מוסאי
תאריך פרסום:26/03/2020 20:10
עדכון אחרון:26/03/2020 20:11

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: