דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 3

אסמכתא:2-19
תאריך:03/02/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר , דוד הסקנר, מאור גולן, רועי אקרון, יורם מוסאי, רונן רוזנטל, נתלי ברלין, מירי סנדרוב, חיים אלמקיס (מ-21:08) אורחים ומוזמנים: חברי מליאה: דב לבבי, יו"ר ועדת תרבות אורלי שניידר (לנושא יום העצמאות) מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
תאריך פרסום:26/03/2020 19:27
עדכון אחרון:26/03/2020 20:26

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: