דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 17

אסמכתא:12-19
תאריך:15/12/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, דיויד הקסנר, רועי אקרון, נתלי ברלין אורחים ומוזמנים: יעל אשחר, שולה רון מזכירות: חן רייך - מזכיר, ענת רוט
חסרים:יורם מוסאי, אריה דורון, חיים אלמקיס, רונן רוזנטל
תאריך פרסום:26/03/2020 21:18
עדכון אחרון:26/03/2020 21:20

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: