דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 10

אסמכתא:7-19
תאריך:07/07/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיס, אריה דורון אורחים ומוזמנים: יניב מס - יו"ר ועדת פיתוח כלכלי, דב לבבי - חבר מליאה, אלדד אורן – יו"ר ועדת חזות הישוב מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט תושבים: אייל שושני
חסרים:נתלי ברלין, יורם מוסאי, רונן רוזנטל
תאריך פרסום:26/03/2020 20:36
עדכון אחרון:26/03/2020 20:36

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: