דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 1 - תקציב ומבנה ארגוני

אסמכתא:1-19
תאריך:01/01/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר , דוד הקסנר, נתלי ברלין, יורם מוסאי, מירי סנדרוב, מאור גולן, חיים אלמקיאס, רועי אקרון, רונן רוזנטל אורחים ומוזמנים: אריה דורון, גדי שטרית. חברי מליאה: יוסי יונה, דב לבבי. מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
תאריך פרסום:26/03/2020 19:21
עדכון אחרון:26/03/2020 20:12

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: