דף הבית

וועדה לפיתוח כלכלי

ועדה לפיתוח כלכלי | עדכון אחרון: 25/03/2020 22:37

מטרה: יצירת תנאים לפיתוח כלכלי בקציר 

איתור מקורות כספיים להגדלת הפעילות הכלכלית בקציר

יזום פרויקטים למינוף הפעילות הכלכלית לטובת בעלי העסקים ובקציר ולרווחת כלל התושבים.

קביעת תוכנית רב שנתית לפיתוח עסקים בישוב.

פיתוח אזור תעסוקה, פנאי ובילוי בקציר.

תמיכה במערך הפרסום ושיווק העסקים הקטנים והתיירות בקציר.

מעורבות בתכנון התב"ע והרחבת הישוב.

גיוס משאבים לקידום התיירות ביישוב.

עבודה מול העמותה לקיום התיירות במועצה והמחלקה לקידום ורישוי עסקים במועצה.


טפסים מקוונים