דף הבית

ועדת דוברות וקשרי קהילה

ועדת תקשורת | עדכון אחרון: 25/03/2020 22:38

 

המטרה: להנגיש מידע לציבור על עבודת הוועד, מתוך הבנת העיקרון שחובת הוועד לנהוג בשקיפות וליידע את התושבים בנעשה ביישוב להגברת תחושת השותפות והמעורבות של מירב התושבים בחיי הקהילה בקציר, וכך לעודד פעולות התנדבות של ולמען הקהילה.

מתן שירותי פירסום לכלל הוועדות,

להבטיח שהפירסום והתקשורת של הוועד וכל הוועדות מונגש נכון לציבור.

פיתוח ותיחזוק דרכי תקשורת עם הציבור (אתר אינטרנט, עמודי פייסבוק, הקמת עיתון קהילתי, ליזום מפגשים ישירים של הוועד והוועדות עם הציבור, גיבוש נוהל לקבלת תלונות והערות של הציבור, גיבוש נוהלים לעריכת סקרי שביעות רצון של התושבים).