דף הבית

וועדת קהילה ורווחה

ועדת קהילה | עדכון אחרון: 25/03/2020 22:26

מיפוי צרכים של קבוצות אוכלוסיות ביישוב כגון: הגיל הבכיר, נשים ועוד.

אחריות לחיבור ומתן מענה לחיבור קהילתי בין קבוצות האוכלוסייה השונות.

מיסוד מערך תמיכה קהילתי.

אחראי לקליטת משפחות חדשות בישוב.

גורם מקשר עם מחלקת הרווחה במועצה האזורית.

אחריות על מרכיבי הדת ביישוב.

עידוד וההעצמה של הפעילות ההתנדבותית בישוב.

ועדת קהילה

אלבומים