דף הבית

וועדת חזות הישוב ואיכות הסביבה

ועדת חזות הישוב | עדכון אחרון: 18/09/2021 20:01

המטרה: הכנת תכנית לטיפוח, פיתוח ושדרוג היישוב תוך העלאת המודעות בנושאי קיימות ואיכות הסביבה.

פיקוח ושמירה על ניקיון הישוב.

תכנון לפיתוח התשתיות (כגון: כבישים, שבילים, מבני ציבור, תאורה, ניקוז, חשמל, בריכה ועוד').

פיקוח על תחזוקה שוטפת של הנוי ביישוב.

אחריות בנושאי מפגעי תברואה.

קשר עם וועדת קיימות ואיכות הסביבה במועצה.

תכנון ומעקב עלתכניות לשיפור חזות הישוב והתשתיות שלו. החל מרמת "תכנית האב" ועד לביצוע.

קביעת התיעדוף של התכניות השונות.