דף הבית


ערב יום העצמאות בקציר - מפורט

ועדת תרבות (12/04/2021 06:19)

רצב פרוט מתחמי הפעילות. אנו פועלים בהתאם להנחיות משטרת ישראל והמועצה ושומרים על כמות מוגבלת של משתתפים בו זמנית בכל מתחם פעילות. אנא הישמעו לסדרנים שיהיו אחראים על כך. כמו כן אנא עטו מסכות. מודים להבנתכם ולשיתוף הפעולה.

מסמכים מצורפים להודעה זו: