דף הבית


על קמצא ובר קמצא וחורבן הבית

ועדת קהילה | עדכון אחרון:  12/08/2022 18:27

במוצ"ש (6.8) ערב ט' באב, נערך בבית הפיס לגיל הבכיר ערב על חורבן הבית.

בערב נערכו לימוד, שיח והרצאה על שלושה מסיפורי החורבן שמופיעים בתלמוד. 

ערכנו לימוד בחברותא על הסיפור על קמצא ובר קמצא. למדנו על הסיפור, מי והאם ניתן היה לעצור את שרשרת הארועים? חשבנו על הסיבות בגללן הוא מיוחס לחורבן הבית וניסינו למצוא את ההקשרים למציאות של ימינו. על שני סיפורים נוספים שמענו מפי חוקרת התלמוד דר ענת ישראלי שחקרה את הסיפורים במסגרת הדוקטורט שלה ועוסקת בהם שנים רבות. עכשיו עם פרישתה היא חוקרת את הסיפורים שוב והפעם מהזוית  הפמיניסטית שלהם. 

מד"ר ישראלי שמענו גם רקע על כל אגדות החורבן, חלקם על הסיבות לחורבן וחלקם סיפורים אנושיים שנגרמו עקב החורבן. 

תודה לחבורת משעול קציר על אירגון הערב המרתק.

 

על קמצא ובר קמצא

”אמר רבי יוחנן: מהו שכתוב "אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה"?
על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים,
שאותו איש שאוהבו קמצא ובעל ריבו בר קמצא עשה סעודה.
אמר לו לשמשו: לך הבא לי את קמצא. הלך, הביא לו את בר קמצא.
בא, ראה אותו שהיה יושב (בסעודה). אמר לו: הרי אותו האיש (אתה) בעל ריבו של אותו האיש (אני). מה רצונך כאן? קום צא. אמר לו: הואיל ובאתי, תניחני ואתן לך דמי מה שאוכל ואשתה. אמר לו: לא. אמר לו: אתן לך דמי חצי מסעודתך. אמר לו: לא. אמר לו: אתן לך דמי כל סעודתך. אמר לו: לא. אחזו בידו והקימו והוציאו.
אמר: הואיל והיו יושבים חכמים ולא מחו בו – נבין מזה שנוח להם (בדבר הזה). אלך ואלשין עליהם למלך. הלך, אמר לו לקיסר: מרדו בך היהודים. אמר לו: מי יגיד? אמר לו: שלח להם קורבן, תראה אם מקריבים אותו. הלך, שלח בידו עגל משולש. בזמן שבא – זרק בו מום בניב שפתים ויש אומרים בדוקין שבעין, מקום שלנו (ליהודים) הוא מום ולהם אינו מום. חשבו חכמים להקריבו משום שלום מלכות. אמר להם רבי זכריה בן אבקולס: יאמרו בעלי מומים קריבים על המזבח. חשבו להורגו, שלא ילך ויספר. אמר להם רבי זכריה: יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג. אמר רבי יוחנן: ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו.“

 

תמונות מצורפות להודעה זו: