תפקידי וועדת ביטחון

ועדת ביטחון (25/03/2020 22:20)

אחריות לניהול מרכיבי האבטחה / שמירה בישוב.

הגדרת המדיניות לתפיסת הביטחון בישוב וקידומה במסגרת התקציב.

אחריות להקמת והכשרת כיתת כוננות יישובית.

אחריות לתכלול כלל גורמי הביטחון בישוב כגון: מתמידים, משמר אזרחי, מד"א וכ"ו.