דף הבית

היסטוריה

 | עדכון אחרון: 26/03/2020 18:11

קציר הוקמה בשנת 1982, כחלק מתוכנית "הכוכבים " של אראל שרון, והיוותה את המצפה הדרומי ביותר בתוכנית.

הישוב נוסד על ידי גרעין התיישבות שלהתאחדות האיכרים, בסיועה של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית.

בתחילת שנות התשעים התגוררו בישוב 28 משפחות בלבד, שהקימו אגודה חקלאית שיתופית (אגש"ח). בשנים הראשונות כל התושבים השתייכו לאגודה, אך ברבות השנים, עם התרחבות היישוב, נוצרה קהילה מעורבת, שחלקה שייכת לאגש"ח, וחלקה אינה חברה באגודה.

הגוף המרכז והאחראי על כלל הפעילות המוניציפאלית של הישוב, הינו הוועד המקומי, שנבחר על ידי כלל התושבים בקציר.