דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:8-18
תאריך:22/08/2018
נוכחים :אורי ששה – יו"ר, מניה אובולסקי, חיים אלמקיאס, מיכאל בלכמן, גיל עמל
חסרים:מנדי דהן, צחי צימט, דר יצחק בן חסיד, דוד הקסנר
תאריך פרסום:26/03/2020 00:24
עדכון אחרון:26/03/2020 00:24

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: