דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:7-18
תאריך:08/07/2018
נוכחים :אורי ששה – יו"ר, מניה אובולסקי, חיים אלמקיאס, ד"ר יצחק בן חסיד, מנדי דהן, דוד הקסנר
חסרים:צחי צימט, מיכאל בלכמן, גיל עמל
תאריך פרסום:26/03/2020 00:22
עדכון אחרון:26/03/2020 00:22

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: