דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:6-18
תאריך:17/06/2018
נוכחים :אורי ששה – יו"ר, מיכאל בלכמן, מנדי דהן, דוד הקסנר , מניה אובולסקי, גיל עמל
חסרים:צחי צימט, חיים אלמקיאס, ד"ר יצחק בן חסיד
תאריך פרסום:26/03/2020 00:06
עדכון אחרון:26/03/2020 00:06

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: