דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:4-18
תאריך:25/04/2018
נוכחים :אורי ששה – יו"ר, מיכאל בלכמן, מנדי דהן, חיים אלמקייס, ד"ר יצחק בן חסיד, מניה אובולסקי, גיל עמל, דוד הקסנר מ 2
תאריך פרסום:26/03/2020 00:01
עדכון אחרון:26/03/2020 00:01

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: