דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:3-18
תאריך:28/03/2018
נוכחים :אורי ששה – יו"ר, , גיל עמל, מיכאל בלכמן, חיים אלמקיס, ד"ר יצחק בן חסיד, מנדי דהן, דוד הקסנר (מ- 21:50)
חסרים:צחי צימט, מניה אובולסקי
תאריך פרסום:25/03/2020 23:59
עדכון אחרון:25/03/2020 23:59

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: