דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:2-18
תאריך:14/02/2018
נוכחים :אורי ששה – יו"ר, חיים אלמקיס, גיל עמל, מיכאל בלכמן, דוד הקסנר (מ- 21:15 ), ד"ר יצחק בן חסיד, מניה אובולסקי, מנדי דהן (מ -21:10 ), גיל עמל
חסרים:צחי צימט
תאריך פרסום:25/03/2020 23:51
עדכון אחרון:25/03/2020 23:55

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: