דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד עם צוות בכיר של המועצה

אסמכתא:פרוטוקול 09_20
תאריך:07/07/2020
תאריך פרסום:07/08/2020 10:19
עדכון אחרון:07/08/2020 10:20

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: