דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 9

אסמכתא:6-19
תאריך:02/06/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיס, מירי סנדרוב יורם מוסאי, רונן רוזנטל, נתלי ברלין. אורחים ומוזמנים: ועדת דוברות וקשרי קהילה : שני גולדין, שולה רון, גלית שרייבר רותם מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט תושבים: איתן לבקוביץ
תאריך פרסום:26/03/2020 20:32
עדכון אחרון:26/03/2020 20:33

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: