דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 7

אסמכתא:4-19
תאריך:28/04/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיס, יורם מוסאי, נתלי ברלין. אורחים ומוזמנים: ועדת ביקורת: שונית קלייט, עוז בן צבי, גילית רוזנפלד, גדי שיטרית, פיצ'י דובינר ועדת תרבות: אורלי שניידר יו"ר, נועה שיזף, נטע חגואל, דינה אביטל, טל שניידר ענת סהר שפרן חברי מליאה: דב לבבי מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט (חלקי)
חסרים:רונן רוזנטל, מירי סנדרוב
תאריך פרסום:26/03/2020 20:24
עדכון אחרון:26/03/2020 20:24

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: