דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 5

אסמכתא:3-19
תאריך:17/03/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, מירי סנדרוב, יורם מוסאי, נתלי ברלין. אורחים ומוזמנים: שמשי כהנא - מנהל המחלקה לשרותים חברתיים במוא"ז מנשה ונירה אמארה מובילת הפרוייקט להפגת בדידות בגיל השלישי, לסעיף בנושא הפרוייקט.. חברי מליאה: דב לבבי מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
חסרים:חיים אלמקיאס, רונן רוזנטל
תאריך פרסום:26/03/2020 20:16
עדכון אחרון:26/03/2020 20:21

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: