דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 2

אסמכתא:1-19
תאריך:13/01/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר , דוד הקסנר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיאס, יורם מוסאי, רונן רוזנטל, נתלי ברלין, מירי סנדרוב (חלקי לסעיף 1-2 ) אורחים ומוזמנים: חברי מליאה: פבל שטיין מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
תאריך פרסום:26/03/2020 19:25
עדכון אחרון:26/03/2020 20:27

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: