דף הבית


צו מיסים

אסמכתא:6-19
תאריך:02/06/2019
נוכחים :יו"ר - שרון הלפרין, דוד הקסנר, חיים אלמקייס, מאור גולן, רועי אקרון, נתלי ברלין, יורם מוסאי, רונן רוזנטל, מירי סנדרוב
תאריך פרסום:26/03/2020 21:24
עדכון אחרון:26/03/2020 21:24

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: