דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 16

אסמכתא:11-19
תאריך:24/11/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, אריה דורון, דיויד הקסנר, רונן רוזנטל, רועי אקרון, חיים אלמקיס אורחים ומוזמנים: עדי שקד מוועדת ביטחון, זאביק קיין, יעל אשחר, עופר שניידר מזכירות: חן רייך - מזכיר, ענת רוט
חסרים:נתלי ברלין, יורם מוסאי
תאריך פרסום:26/03/2020 21:11
עדכון אחרון:01/05/2020 12:37

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: