דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 15

אסמכתא:10-19
תאריך:27/10/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, אריה דורון, נתלי ברלין, דיויד הקסנר, רונן רוזנטל, יורם מוסאי, חיים אלמקיס, רועי אקרון (מ - 22:12) אורחים ומוזמנים: ענת לביא ונציגי ועד הורי הפעוטון לנושא הפעוטון, תושבים. מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
תאריך פרסום:26/03/2020 21:08
עדכון אחרון:26/03/2020 21:16

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: