דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 14

אסמכתא:9-19
תאריך:15/09/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, רועי אקרון, אריה דורון, נתלי ברלין, דיויד הקסנר, רונן רוזנטל,, יורם מוסאי, חיים אלמקיס אורחים ומוזמנים: גלעד היימן מנכ"ל ספוט תקשורת ואסטרטגיה אורי פנחסי, עופר שניידר, ציפי ינקוביץ, יעל אשחר מזכירות: חן רייך – מזכיר , ענת רוט
תאריך פרסום:26/03/2020 21:03
עדכון אחרון:26/03/2020 21:04

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: