דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 13

אסמכתא:9-19
תאריך:01/09/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, רועי אקרון (מ , )21:17אריה דורון, נתלי ברלין, דיויד הקסנר, רונן רוזנטל אורחים ומוזמנים: חבר המליאה דוד גוזלן, נועה שיזף, יעל פנחסי, דימונה מגל, גדי שטרית ועדת קהילה: נטע גרייצר מזכירות: חן רייך – מזכיר שוטר: גבי סנדרוב
חסרים:יורם מוסאי, חיים אלמקיס
תאריך פרסום:26/03/2020 20:58
עדכון אחרון:26/03/2020 20:58

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: