דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 12

אסמכתא:8-19
תאריך:04/08/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיס, אריה דורון, נתלי ברלין, יורם מוסאי, דיויד הקסנר אורחים ומוזמנים: לנושא הפחים: אמנון דורי – מנהל מחלקת התברואה במוא"ז מנשה, נועה מאסטרו סגל – מנהלת מחלקת הקיימות והסביבה במוא"ז מנשה, רז רכס – מנהל תשתיות. לנושא חזות הישוב: אלדד אורן – יו"ר ועדת חזות הישוב, עמנואל לאור – חבר ועדה. דותן יושע – רפרנט חזות הישוב לנושא חזירי הבר. מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
חסרים:רונן רוזנטל
תאריך פרסום:26/03/2020 20:54
עדכון אחרון:26/03/2020 20:54

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: