דף הבית


פרוטוקול ישיבת ועד 11

אסמכתא:7-19
תאריך:21/07/2019
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר, מאור גולן, רועי אקרון, חיים אלמקיס, אריה דורון, רונן רוזנטל, נטלי ברלין (חלקי) נעדרים: יורם מוסאי, דיויד הקסנר אורחים ומוזמנים: יו"ר ועדת חינוך, מיכל עברי; שבט אלומות: יובל מימון, יורם גלפרין, עדי אגוזין; חבר מליאה דב לבבי מזכירות: חן רייך – מזכיר, ענת רוט
חסרים:יורם מוסאי, דיויד הקסנר
תאריך פרסום:26/03/2020 20:39
עדכון אחרון:26/03/2020 20:40

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: