דף הבית


מכתב סיום תפקיד - שרון גלפרין

ועד מקומי (16/10/2020 09:15)

(פורסם במקור ב22/9/20)

תושבים וחברים יקרים,

אחרי כמעט שנתיים בראשות הוועד, החלטתי לסיים את תפקידי ולהמשיך הלאה.

תפקיד יו"ר הוועד המושתת על התנדבות, הינו תפקיד תובעני וקשה, ודומה שבקציר הוא קשה במיוחד, לאור מבנה היישוב, אוכלוסייתו המגוונת, משאביו המצומצמים והיותו ישוב קהילתי בודד במועצה המורכבת בעקר מקיבוצים ומושבים.

מאז כניסתי לתפקיד, השקעתי מאמץ גדול בבניית תשתיות לעבודה מיטבית של הוועד, המזכירות והוועדות. הקו המנחה היה חיזוק המעורבות של תושבי קציר בנעשה בישוב, העצמת תחושת השייכות, המעורבות והאכפתיות של כל אחד ואחת ורתימת תושבים לעבודה משותפת בוועדות ובצוותי העבודה. לשם כך נדרש חיזוק האמון ויצירת שקיפות מלאה בעבודת הוועד. לצד הקפדה על הזמנת תושבים לישיבות הוועד והפצת פרוטוקולים של ישיבת הועד עם אישורם, הוקמה ועדת דוברות וקשרי קהילה אשר חיזקה את אפשרויות התקשורת והעברת המידע בין התושבים לוועד, ומיסוד אירועי שולחנות עגולים לספר, להקשיב ולקיים שיח בין הוועד לציבור.

לשמחתי, עם השקיפות והגברת מעורבות התושבים, הצלחנו להגדיל משמעותית את כמות המתנדבים ביישוב. וועדות פעילות ושוקקות חיים, מייצרות רוח של עשייה, רעיונות ויוזמות נפלאות המאפשרות לעוד ועוד תושבים להשפיע ולקחת חלק. יצרנו אוירה ציבורית וניהולית הנותנת מקום ליוזמות שונות של תושבים, המשקפות את המגוון האנושי הרחב בו התברכה קציר.

רמת מעורבות התושבים בנעשה ביישוב גדלה וצמחה והגיעה ל(עוד) שיא מרגש של היענות והצטרפות למאבק בותמ"ל ערערה כש – 960 מתושבי קציר הבגירים הביעו בנו את אמונם וחתמו על התנגדות לתכנית.
אני מלאת התרגשות לראות את שיעור המתנדבים הפעילים בקציר, הגדול משמעותית משאר יישובי המועצה, המתגאה, גם היא, בכמות המתנדבים שלה.

בתום שנתיים של עבודה אינטנסיבית אני גאה לראות את ההישגים הרבים שהושגו (הישגי השנה האחרונה בתחומי הפעילות השונים פורטו במכתב לקראת ראש השנה שהופץ לתושבים).

מזכירות הישוב איתנה ויציבה, עם עובדים טובים ומסורים ובראשם מזכיר הישוב שהוחלף בהצלחה במהלך השנה האחרונה. המבנה הארגוני הותאם, באופן שהוספנו תפקיד של פיתוח קהילתי, על מנת לתמוך בעלייה המשמעותית בהיקפי פעילות התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי והקהילה בישוב. בניצוחו של המזכיר החדש והמוכשר הוטמעו לאחרונה במזכירות תהליכי עבודה מסודרים, מתוכננים ומוגדרים במגוון תחומי העשייה.

חוזקו שיתופי פעולה של הוועד, המזכירות והוועדות עם גורמי פנים וחוץ כמו צוות חוסן יישובי (צח"י), בית ספר קציר, החינוך לגיל הרך, האגודה השיתופית קציר, המכינה הקדם צבאית ע"ש חביבה רייק, בית הספר הבינלאומי בגבעת חביבה מחלקות המועצה ועוד.

המטרה שהגדרנו להפוך את קציר לישוב קהילתי חי ותוסס הושגה עם שפע של אירועי תרבות, מסורת וילדים, הרצאות, הופעות, מסיבות וירידים. טרם הקורנה הגענו לרמה מרשימה של 3 אירועי תרבות, הרצאות, מפגשים וגיוסים קהילתיים בחודש בממוצע.

בזכות תשתית המזכירות, ההתנדבות והתושבים הרבים שהתגייסו לפעילות אנו מצליחים להתמודד עם האתגרים שהציבה בפנינו הקורונה כיחידים וכקהילה. הצלחנו לייצר חלופות סבירות לאירועי קהילה ולשמר את היחד הקהילתי שלנו, לצד מתן תמיכה, חיבוק וסיוע לאוכלוסיות הנזקקות לסיוע בקרבנו.

בגאווה גדולה אני יכולה לציין כי מטרת העל שהגדיר הוועד "שיפור איכות החיים ויצירת מקום שכיף לתושביו לחיות בו" הושגה בתקופת כהונתי, והונחה התשתית להמשך פעילות מניבה ומקדמת בקציר.

עם כניסתי לתפקיד, ניסיתי לאחות את פצעי מערכת הבחירות הסוערת והקשה שעברנו ולאחד את הוועד כגוף אחד שכל חבריו מחויבים לתמיכה זה בזה בעשיה המשותפת. לצערי במשימה זאת פחות הצלחתי, והדבר העיב על יכולת התפקוד ועל חדוות היצירה שלי.

רוצה להודות לכם על האמון, הפרגון והתמיכה שנתתם לי לאורך הדרך. הקהילה והעשייה בקציר נפלאים, וכולי תקווה שרוח העשייה, המעורבות והתרומה תתחזק. חשוב עד מאד שיישמרו ויישמעו הקולות הטובים של הרוב האכפתי, העושה, היוזם והמקדם את קציר היקרה לנו.

ברוח ימים אלו, אני מלאת תקווה כי נשכיל כקהילה להיות מעורבים, לסמוך, לפרגן ולתמוך בעשייה, באנשים הנותנים מעצמם, אם מתוקף תפקידם ואם בהתנדבות, לבסס את ערכי כבוד האדם ושיח מקיים ומכבד והוקעת התלהמות וגילויי אלימות מכל סוג.

אני מאחלת לעוסקים במלאכה הצלחה בהמשך הדרך עבור קציר שלנו.

תודה רבה אנשים יקרים ולהתראות,

שרון גלפרין