דף הבית


מפגש דיאלוג נוסף בנושא דרך נופית, מצורף סיכום המפגש הראשון

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  29/07/2022 16:40

ביום ראשון הקרוב ב21:00 יערך מפגש דיאלוג נוסף בבית מפעל הפיס לגיל הבכיר בגבעה  המרכזית. 

מבנה המפגש: 1-בתחילת המפגש תהיה הצגה של מסמכים מהגורמים המוסמכים הנותנים מענה לסוגיות חוקיות. 2 -על בסיס מידע זה ניגש לעבודה בקבוצות הטרוגניות ) מגוון קולות וצרכים( למציאת פתרונות לשלושת הנושאים הנ״ל מתוך התחשבות בצרכים שעלו. 3 -בחלק האחרון הקבוצות יעלו במליאה את ההצ עות ונעריך אותם ביחד במטרה להגיע להצעות מוסכמות. בכדי שנוכל להיערך למפגש בצורה מיטבית אנו מבקשים מכל מי שמעונין להגיע , להירשם lilachb@menashe.co.il במייל 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: