דף הבית


הודעה מאת הדואר

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  15/09/2021 09:59

מועד פתיחת מרכז חלוקה דואר רשום  - גבעה מערבית בחגי תשרי

בין השעות 08:00-10:00 יהיה פתוח בתאריכים:

יום שני 06.09.21

יום שישי 10.09.21

יום שלישי 14.09.21

יום שישי 17.09.21

יום שני 20.09.21

יום שישי 24.09.21

יום שני 27.09.21

 

בין השעות 17:00-19:00 יהיה פתוח בתאריכים:

יום חמישי 09.09.21

יום שני 13.09.21

יום חמישי 23.09.21

ימים שאינם חג, קבלת קהל לפי זמני הפתיחה הרגילים