דף הבית


מערכת חירום - קציר

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  צח"י צוות חוסן ישובי
  סהר שפרן ענת - יו"ר צח"י

  מטה חירום

  ועדת ביטחון
  אמזלג יעקב - חבר ועד ורפרנט ועדת ביטחון

  מידע נוסף מטה חירום

  במקרה חרום:

  גורם מטפל טלפון
  משטרת ישראל 100
  מגן דוד אדום 101
  מוקד תקלות מנשה 04-6904000
  מש"ק בטחוני 053-7704320
  סייר לילה 052-2243730
     

   

  מידע לציבור

  ועדת דוברות וקשר לקהילה
  ראובני אמנוןגלזנר יואבפנחסי יעלשניידר אורלי - חברת ועדת תרבותגולדין שני - יו"ר ועדת דוברות וקשרי קהילהרון שולה - חברת ועד