דף הבית


דף החירום של קציר

  מערכת לדיווח אירועים בחירום

  רק החברים באחד מצוותי החירום רשאים להוסיף דיווח
  מדווח/ת:
  תיאור האירוע:

  בעלי תפקידים בחירום

  צח"י צוות חוסן ישובי:

  מידע נוסף

  במקרה חרום:

  גורם מטפל טלפון
  משטרת ישראל 100
  מגן דוד אדום 101
  מוקד תקלות מנשה 04-6904000
  מש"ק בטחוני 053-7704320
  סייר לילה 052-2243730