החלטת מועצה בנושא הרחבת שטחי ערערה מ25/10/18 שבוטלה בהחלטת המליאה מתאריך 25/7/19החלטת מפרוטוקול 25 אוקטובר 2018 שבוטלה

Print Friendly