פרוטוקולים

פרוטוקולים לשנת 2019

פרוטוקול 17

פרוטוקול 16

פרוטוקול 15

פרוטוקול 14

פרוטוקול 13

פרוטוקול צו מיסים לשנת 2020

פרוטוקול 12

פרוטוקול 11

פרוטוקול 10

פרוטוקול 9

פרוטוקול 8

פרוטוקול 7

פרוטוקול 6

פרוטוקול 5

פרוטוקול 4

פרוטוקול 3

פרוטוקול 2

פרוטוקול 1

פרוטוקולים לשנת 2018

פרוטוקול 13 23/12/18

פרוטוקול 12

סיכום פגישת עבודה ועד מקומי קציר 29/11/18

פרוטוקול 11 – פרוטוקול אחרון לוועד שכיהן בין השנים 2013-2018

פרוטוקול 10

פרוטוקול 9

פרוטוקול 8

פרוטוקול 7

פרוטוקול 6

פרוטוקול 5

פרוטוקול 4

פרוטוקול 3

פרוטוקול 2

פרוטוקול 1

פרוטוקולים לשנת 2017

פרוטוקול 16

פרוטוקול 15

פרוטוקול 14

פרוטוקול 13

פרוטוקול 12

פרוטוקול 11

פרוטוקול 10

פרוטוקול 9

פרוטוקול 8

פרוטוקול 7

פרוטוקול 6

פרוטוקול 5

פרוטוקול צו מיסים לשנת 2018

אישור תקציב

פרוטוקול 4

פרוטוקול 3

פרוטוקול 2

פרוטוקול 1

שנת 2016

נובמבר

פרוטוקול 14

פרוטוקול 13

אוקטובר

פרוטוקול 12

ספטמבר

פרוטוקול 11

אוגוסט

פרוטוקול 10

פרוטוקול 9

יולי

פרוטוקול 8

יוני

פרוטוקול 7

מאי

פרוטוקול 6

פרוטוקול 5

אפריל

פרוטוקול 4

מרץ

פרוטוקול 03

פברואר

פרוטוקול 02 – ישיבה סגורה

ינואר

פרוטוקול 01 – ישיבה סגורה

שנת 2015

דצמבר

פרוטוקול 16

נובמבר

פרוטוקול 15

פרוטוקול 14

אוקטובר

פרוטוקול 13

ספטמבר

פרוטוקול 12

אוגוסט

* פרוטוקול 11

* פרוטוקול 10

יולי

פרוטקול 9

יוני

פרוטוקול 8 

אישור המועצה לתקציב 2015

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

שנת 2014

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

Print Friendly