עסקים מקומיים

כתבה על קריית האמנים במוסף מסלול של ידיעות אחרונות – חלק ראשון, חלק שני

 

עסקים מקומיים:

%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d   %d7%94%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa   %d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%9d

%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d  %d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f   %d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly