משולחן יו"ר הוועד

 

19/4/19

תושבים יקרים, קהילה יקרה,
פסח, חג האביב, חג של התחדשות וצמיחה הוא הזדמנות נפלאה לברך ולספר מעט על פעילות הוועד בחמישה החודשים שעברו מאז מינויו.
התחלנו את עבודת הוועד המקומי בבניית הוועד, מסגרת ותשתית העבודה, כשהמשימה הראשונה שלקחנו על עצמנו הייתה לכונן מחדש את הועדות בקציר. הוועד בנה את המבנה הארגוני לוועדות, מינה בעלי תפקידים ורפרנטים, אישר את מטרות וסמכויות כל וועדה והזמין תושבים להתנדב לוועדות שיובילו את חיי היום יום בקציר בתחומים השונים. מרגש היה לראות את כמות התושבים שהתנדבו לקחת חלק ולפעול במסגרת הוועדות, וזאת בנוסף למתנדבים הרבים במיזמי ההתנדבות הקיימים בקציר.
במקביל אנו פועלים להמשיך ולבסס את הקשר עם מועצה איזורית מנשה ונושאי התפקידים שבה. קיימנו פגישת "מטה עם מטה" – מפגש מוצלח של היכרות, תיאום וסנכרון בין מטה המועצה לחברי הוועד, יושבי ראש הוועדות ועובדי הוועד.
לאחר סבב דיונים ארוך מול מטה המועצה, הצלחנו להגדיל את השתתפות המועצה בתקציב קציר ותקציב 2019 אושר.
כעת בונות וועדות היישוב תכניות עבודה בהתאם לתקציב, אשר יובאו לאישור הוועד.
אנו עומלים על שיפור השירות בתחומים השונים, הגברת השקיפות וחיזוק הקשר והתקשורת של הוועד עם התושבים.
בינתיים, רוח נהדרת של התנדבות ועשייה נושבת בקציר. תושבים נוספים התווספו למעגל המרשים של מתנדבי הישוב במסגרות הקיימות; יוזמות של תושבים, קבוצות וועדות יוצאות אל הפועל; הפעילות ביישוב מתעצמת, ותחושת המעורבות, העשייה והקהילתיות ניכרת ומרגשת.
מאחלת לכולנו שרוח זו של אביב, צמיחה והתחדשות תתחזק, תתעצם ותמשיך ללוות אותנו. שנמשיך לראות את היופי, העשייה והנתינה ואת כוחה לחזק ולקדם את היישוב והקהילה הנפלאה שלנו בקציר.

וברוח אביבית זאת, בחרתי לצטט משירו של היינריך היינה, שתרגמה לאה גולדברג:
אט זורמת בנפשי 
מנגינת הטוהר, 
עופה, שיר אביב חפשי, 
אל מרחב שטוף זוהר. 

עופה נא אל הגינה 
בה פריחה התחילה, 
אם תפגוש בשושנה 
תן את ברכתי לה.

מברכת את כולנו שנוסיף לעוף, נמשיך את הפריחה ונגביר את המרחבים שטופי הזוהר בקציר.
חג חירות שמח!

שרון גלפרין
יו"ר וועד מקומי קציר

 

 

 

איגרת לשנה טובה 1

איגרת לשנה טובה 2מסכמים שנה פותחים שנה 2016 1איגרת לשנה טובה 1 מסכמים שנה פותחים שנה 2016 2 מסכמים שנה פותחים שנה 2016 3 מסכמים שנה פותחים שנה 2016 4

Print Friendly