מכרזים ודרושים

מכרזים ודרושים: 

מכרזי מועצה

AMBxav gM5cHE W7S0Dy

** בואו להשפיע על עתיד המתחמים הציבוריים **קול קורא – לקבלת הצעות ורעיונות לשימושים במתחם בית הספר "פסגת אמיר" ומתחם מבני עמידר בגבעה המרכזית.
כחלק ממדיניות הוועד המקומי של שיתוף הציבור, הוועד מעוניין לקבל מתושבי קציר הצעות לגבי שימוש במבני ציבור ביישוב שצפויים לעבור לחזקת הוועד המקומי. ההצעות יידונו בפורומים שונים בוועד המקומי לקראת קבלת החלטה סופית בעניין.
1 – מתחם בית ספר פסגת אמיר בגבעה המערבית.
2 – מתחם מבני עמידר בגבעה המרכזית.

תנאי הקול קורא
1. עם השלמת המעבר של בית הספר "פסגת אמיר" המצוי בסמיכות לחורשת הזיתים , יעבור המתחם לחזקת הוועד המקומי בשנת 2020. המתחם הינו בעל גישה רכובה דרך רחבת החניה של בית האגודה וכניסה רגלית נוספת דרך חורשת הזיתים.
2. עם השלמת התהליך הסטטוטורי מול רשויות המדינה צפוי לעבור מתחם מבני עמידר בגבעה מרכזית לחזקת הוועד מקומי בשנת 2020.
3. הוועד המקומי קורא לתושבי קציר להעלות הצעות ורעיונות לאופי שימוש של המתחמים תוך התייחסות לצרכי הקהילה, תועלת כלכלית וחברתית, השפעה ארוכת טווח על חיי הקהילה, מיצוב ומיתוג היישוב.
4. על תושבים המעוניינים להגיש הצעות למלא טופס אונליין >> https://forms.gle/e6a3ntusErnPLZ9p6
עד תאריך 15.12.2019 על ההצעה לכלול את הסעיפים הבאים:
א – תיאור השימוש המוצע והתאמת המתחם לשימוש הנ"ל.
ב – תיאור אופן ההפעלה המוצע מבחינה כלכלית (לדוגמא האם יש צורך בהשקעה מצד הוועד או לחלופין האם ישנן הכנסות?)
5. סיור במתחמים יתואם ויפורסם על ידי הוועד המקומי.
6. לאחר הגשת ההצעות יקבע דיון על מנת לאפשר למגישים להציג את הצעתם.
7. אופן השימוש במבנים יקבע על ידי הוועד המקומי.

בברכה – הוועד המקומי.

 

Print Friendly