מכרזים ודרושים

מכרזים ודרושים: 

דרושים בסביבה ומכרזי המועצה מייד אחרי מכרזי הוועד.

 

 

 

 

 

 


ודה

4BQbP1 rnSchD fBrE9Z

 

spiderpowa-pdf src="http://www.vaad-katzir.org.il/wp-content/uploads/2015/09/מכרז-רכז.ת-פרויקטים-הנדסיים-חיצוני.pdf"]מכרז רכז.ת פרויקטים הנדסיים חיצוני מפקח.ת רישוי עסקים ואיכות הסביבה רכז.ת קיימות ומחזור במנשה

דרושה מנהלת חשבונות

Print Friendly