מידע בנושא פחי האשפה

מידע בנושא פחי האשפה פורסם לראשונה במידעון (ניוזלטר) ב28/6
להלן תקציר מפגש הועדה מתאריך 23.6.19
בישיבה התארחו: אמנון (מקציר) אחראי מח' תברואה במועצה ונעה סגל אחראית איכות הסביבה במועצה. אמנון הביעה את נכונות המועצה לשתף פעולה עם הועד של קציר בשינוי שיטת פינוי הזבל בקציר.  הרעיון לפנות את הזבל פעם בשבוע ולא פעמים וכן לשנות את מיפוי הפחים ואת גודלם ברחבי הישוב .שיטה זו מופעלת כיום במי עמי בהצלחה ! ומיועדת לחסוך כסף לישוב, הסתובבות מיותרת של משאיות זבל ברחובות של קציר, ומניעה של הפיכת הפחים עי החזירים. הוחלט שתוכנית זו תתחיל כפילוט בהרחבה, כמו כן השינוי דורש צוות חשיבה ובצוע אשר יפעל בכמה מישורים: הכנת האוכלוסיה לשינוי: מערכת הסברה, פירסומי חוצות ועוד …קורס לתפעול קומפוסטים, חשיבה לתווך ארוך על שינוי בכל פינוי הפסולת בקציר: פחים, קומפוסט, גזם, פסולת גושית .
בישיבה התקבלה החלטה לתמוך בהצעת המועצה לפינוי הפחים ,אמנון יהיה בקשר עם רז ואלדד יעלה את ההחלטה בפני הועד.
Print Friendly