ועדת קהילה ורווחה

לוגו קהילה ורווחה

"עושים טוב"

ועדת קהילה ורווחה

תפקידי ועדת קהילה ורווחה

–          אחריות ומתן מענה לחיבור קהילתי בין קבוצות האוכלוסייה השונות בקהילה

–          מיפוי צרכים של קבוצות האוכלוסייה השונות ביישוב

–          שיתופי פעולה ואיגום משאבים עם הוועדות השונות ביישוב

–          מיסוד מערך תמיכה קהילתי לציבור הנתמך

–          מתן מענה לפעילות תרבותית וחברתית של שכבת הגיל השלישי

–          אחריות לקליטת משפחות חדשות וחיבורן לערכי היישוב

–          גורם מקשר למחלקת הרווחה של המועצה האזורית

–          אחריות על מרכיבי הדת ביישוב

–          עידוד והעצמת ההתנדבות ביישוב

פרוטוקולים 2013

מפגש ראשון

פרוטוקול 1

פרוטוקול 2

פרוטוקול 3

פרוטוקול 4

פרוטוקול 5

פרוטוקול 7

פרוטוקול 8

פרוטוקולים 2014

פרוטוקול 1

פרוטוקול 2

 

Print Friendly