חברי הוועד

אורי ששה – יו"ר הוועד ורפרנט ועדת חינוך וכן חבר בוועדת כספים ומכרזים
מנדי דהן – חבר ועד
גיל עמל – גזבר הוועד וחבר בוועדת כספים ומכרזים
ד"ר בן חסיד – רפרנט ועדת ביטחון וחבר בוועדת כספים ומכרזים
חיים אלמקיס – חבר ועד רפרנט ועדת קהילה ורווחה וחבר בוועדת מכרזים
מניה אובולסקי –חברת ועד
צחי צימט – חבר ועד
מיכאל בלכמן – חבר ועד
דוד הקסנר – חבר ועד ורפרנט הועדה לפיתוח עיסקי
Print Friendly