חברי הוועד

אורי ששה – יו"ר הוועד ורפרנט ועדת חינוך וכן חבר בוועדת כספים ומכרזים
מנדי דהן – חבר ועד
אורטל אפללו – חברת וועד
גיל עמל – גזבר הוועד וחבר בוועדת כספים ומכרזים
ד"ר בן חסיד – רפרנט ועדת ביטחון וחבר בוועדת כספים ומכרזים
חיים אלמקיס – חבר ועד וחבר בוועדת מכרזים
מניה אובולסקי –חברת ועד
צחי צימט – חבר ועד
אשר דהן – חבר ועד וחבר בוועדת מכרזים
Print Friendly