חברי הוועד

ועד קציר ה2 מכהן מנובמבר 2018
שרון גלפרין – יו"ר הוועד 
חיים אלמקיאס – חבר ועד
רועי אקרון – חבר ועד
נתלי ברלין  – חברת ועד
מאור גולן  – חבר ועד
דויד הקסנר – חבר ועד
יורם מוסאי  – חבר ועד
רונן רוזנטל – חבר ועד
אריה דורון – חבר ועד
מירי סנדרוב  – חברת ועד עד יוני 19
מנדי דהן  – חבר ועד עד נובמבר 18
חברי הוועד לדורותיהם:
ועד קציר ה1. נבחר בבחירות הראשונות שלאחר ההצטרפות למועצה איזורית מנשה תקופת כהונתו בשנים 2012 – 2018
אורי ששה – יו"ר הוועד ורפרנט ועדת חינוך וכן חבר בוועדת כספים ומכרזים
מניה אובולסקי –חברת ועד
חיים אלמקיס – חבר ועד רפרנט ועדת קהילה ורווחה וחבר בוועדת מכרזים
מיכאל בלכמן – חבר ועד
ד"ר בן חסיד – רפרנט ועדת ביטחון וחבר בוועדת כספים ומכרזים
מנדי דהן – חבר ועד
דוד הקסנר – חבר ועד ורפרנט הועדה לפיתוח עיסקי
גיל עמל – גזבר הוועד וחבר בוועדת כספים ומכרזים
צחי צימט – חבר ועד
 
חבר ועד נוספים שהתחלפו במהלך הקדנציה:
ליאור בר – כיהן כיור הוועד הראשון 
דפנה בן יוסף
אורטל אפללו
Print Friendly