בית הספר קציר

Slide1 Slide2 Slide3

בית הספר קצירביה"ס "קציר" הינו בי"ס קהילתי לתושבי היישוב וככזה אנו מאמינים בנתינת מענים מגוונים לשונות שבין התלמידים. אנו עושים בכל עת חשיבה מרובה על המשך וביסוס תכניות משמעותיות, שכבר מיושמות  ועל פיתוח ויצירת מענים נוספים לכלל ילדינו, במטרה להפוך את השהות בביה"ס לחוויה משמעותית, אשר תעורר מוטיבציה לשאילת שאלות, סקרנות ותפתח כישורים וכשרים לימודיים וחברתיים. כל זאת, תוך כדי יצירת אקלים חינוכי מיטבי.

תכניות ייחודיות בביה"ס:

חממה הידרופונית –לפני כשנה הוקמה בבית-הספר חממה הידרופונית עבור תלמידי בית ספר  במטרה לקדם למידה משמעותית וחדשנית. תלמידי ביה"ס חווים למידה משמעותית בחממה.

חווה חקלאית –  זו השנה הראשונה בה התחלנו להוציא תלמידים מביה"ס לחווה החקלאית בחדרה, במטרה לשלב למידה התנסותית בתחומי המדעים, החקלאות והקיימות ובתקווה להפוך זאת למסורת, כפי שילדי ו' יוצאים לשיעורי ימאות. תלמידי כיתות ב'1 –  ב'2 יצאו ללמידה בחממה במהלך מחצית א' של שנה"ל ותלמידי כיתות ג'-ד' במהלך מחצית ב'.

תכנית "אמירים" –  לשמחתנו, נענו לבקשתנו ונקבל שעות להפעלת תכנית "אמירים" בכיתות ד'-ה'. זוהי תכנית מטעם האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך בה בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר. התכנית מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.

תכנית "שותפות יחד" חדרה עירון ודרום מזרח ארה"ב –  השנה אנו מפעילים בכיתה ד' תכנית "תחת אותו הירח", דרכה מתקיים קשר עם תלמידים בביה"ס היהודי שבשרלוט, דרום קרולינה.

ספריה – החלטנו לתת במהלך שנת הלימודים דגש מיוחד על עידוד קריאה אצל ילדי ביה"ס ולהפוך את הספריה למרחב למידה משמעותי בעבור הילדים.

מקהלה – נציגים מתלמידי כיתות ד'-ו' משתתפים במקהלה בית ספרית, בעזרתה המקצועית של מורה למוסיקה.

תכנית "מוגנות ולקיחת אחריות"  – כחלק מבניית אורח החיים והתרבות הבית ספרית, אנו ממשיכים בשנה זו,  בבניית תכנית מוגנות, בהתאמה לצרכי התלמידים.  אחת ממטרותינו היא יצירת שפה אחידה בקרב התלמידים, הצוות החינוכי וההורים, כחלק מבנייה וקידום האקלים החינוכי המיטבי.

סחב"ק סיירת חברתית בבית ספר "קציר"– במסגרת הרחבת התכנית החברתית הקמנו בשנה"ל תשע"ה סיירות שונות בביה"ס, אותן הובילו התלמידים, בליווי צוות המורות. המשכנו השנה, פיתחנו והעצמנו את השתתפות הילדים בסיירות השונות. הסיירות פועלות לעידוד המעורבות החברתית מתוך אכפתיות, אחריות ונכונות לפעול ולתרום ליצירת אווירה נעימה בביה"ס.

  • למידה מבוססת פרויקטים – גם השנה, הובלנו בכיתות למידה מבוססת פרויקטים, במטרה לתת מענה לתפקודי הלומד השונים ולעודד תהליכים של למידה חקרנית, סקרנית, היוצרת מעורבות, שיתוף פעולה ומטמיעה דרכי הערכה מגוונות.  כמובן, שנמשיך להתפתח ולפתח את דרכי ההוראה-למידה בהיבטים נוספים, לשם קידומם של כל הילדים.

  • חוגי העשרהכפי שהתחלנו בשנה"ל תשע"ה, גם השנה, מורות לקחו על עצמן להעביר חוגי העשרה מתוך כישוריהן.

תלמידי החטיבה הצעירה (גן-א') וכיתות ב' יקבלו תחומי העשרה במסגרת כיתתית. תלמידי ג'-ו' יבחרו חוגים מתוך מגוון רחב של חוגים, כחלק מהמסגרת הלימודית הבית ספרית.

  • קרן קרב – גם השנה המשכנו לשלב בכל אחת מכיתות ביה"ס שני חוגים שבועיים. מלבד חוגי מוסיקה שיתבצעו לאורך שנה שלמה, שאר החוגים יארכו במהלך מחצית אחת, במטרה לתת לתלמידים לחוות מגוון רחב יותר של תחומי העשרה ולהעשיר את עולמם.

  • אני מאמינה שגיל ביה"ס היסודי הוא הזמן המתאים לחשוף את הילדים למגוון תחומים קיימים, דבר שיעשה גם במסגרת החוגים שהמורות מעבירות, במסגרת חוגי קרן קרב  וגם במופעים שאנו מביאים במהלך השנה, בתקווה שכל ילד ימצא את האהבה שלו ואת תחומי העניין שמרתקים ומסקרנים אותו.

  • שיעור אחרגם השנה קיימנו מפגשים לתלמידי כיתה ה', במסגרת תכנית, שמפעילה עמותת "שיעור אחר", בהובלת מורן בר טל. התלמידים חוו מפגשי העשרה מרתקים במגוון תחומי עניין, בזכות התנדבותם של תושבי הקהילה.

 

טלפון ליצירת קשר 04-6253180

Print Friendly